Loading...

ป้ายกำกับ: Minecraft

Piper เครื่องเล่นเกมส์ที่หนูน้อยต้องสร้างขึ้นเอง เพื่อให้ได้เล่นเกมส์ Minecraft

Mark Pavlyukovskyy และหุ้นส่วนบริษัท Piper สร้างโครงการที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า ผ่านการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ด้วยตัวเอง โครงการนี้ได้Read More